Podczas uroczystego spotkania z okazji Dnia Energetyka, zasłużeni pracownicy PGE Dystrybucja i PGE Obrót zostali uhonorowaniu specjalnymi odznaczeniami. Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek wręczył w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej złote, srebrne i brązowe medale zasługi za wieloletnią służbę Państwu i społeczeństwu oraz w imieniu Ministra Energii odznaki honorowe za zasługi dla rozwoju energetyki. Za zasługi dla rozwoju lubelskiej energetyki Prezydent Lublina uhonorował zasłużonych pracowników lubelskich oddziałów Spółek PGE złotymi medalami 700-lecia miasta Lublin.

 

Foto: wojewoda lubelski Przemysław Czarnek wręcza pracownikom medale w imieniu Prezydenta RP

Początki rozwoju energetyki lubelskiej sięgają lat dwudziestych ubiegłego wieku. Pierwotnie działające tu przedsiębiorstwa produkowały energię na własne potrzeby i działania te nie posiadały uregulowań prawnych. Wszystko zmieniło się w 1927 roku, kiedy gmina Lublin otrzymała uprawnienia rządowe na wytwarzanie, rozdział i sprzedaż energii elektrycznej.  W tym samym roku rozpoczęto budowę Elektrowni Miejskiej przy ulicy Długiej w Lublinie, a pod koniec 1928 roku oddano ją do użytku. Był to początek elektroenergetyki zawodowej w tym regionie.

 

Energetyka lubelska systematycznie rozwijała się przez te lata wraz z rozwojem nowych technologii, dostępu do coraz nowszego sprzętu i wiedzy inżynierskiej. Zasadnicze zmiany dla lubelskiej energetyki przyniósł rok 2007, kiedy powołano spółkę Lubelskie Zakłady Energetyczne Lubzel S.A. i jej spółki zależne Lubzel Dystrybucja i Elektrociepłownia Lublin-Wrotków. Dzięki temu nastąpiło rozdzielenie działalności wytwórczej, dystrybucyjnej i sprzedażowej. Dzisiejsza struktura lubelskiej energetyki to efekt kolejnych przekształceń w tej branży, jakie nastąpiły w 2010 roku. Wówczas powstały spółki: PGE Dystrybucja z ośmioma oddziałami – od Augustowa po Bieszczady, PGE Obrót z sześcioma oddziałami, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, w skład której weszła Elektrociepłownia Lublin-Wrotków.

 

Foto: Prezes Zarządu PGE Dystrybucja,  Wojciech Lutek oraz Andrzej Kuchciak, Dyrektor Generalny PGE Dystrybucja Oddział Lublin wraz z wyróżnionymi pracownikami.

- Dzisiaj jesteśmy silnym, dobrze zorganizowanym i nowoczesnym przedsiębiorstwem. Każdego roku PGE Dystrybucja Oddział Lublin inwestuje miliony złotych, utrzymując, rozbudowując i modernizując sieć i urządzenia elektroenergetyczne. Dzięki temu odbiorcy energii każdego dnia mają zapewnione stałe, pewne i bezpieczne dostawy prądu - podkreślił Andrzej Kuchciak, Dyrektor Generalny lubelskiego oddziału PGE Dystrybucja.

 

Media obchodach 90 lecia energetyki lubelskiej:

Reportaż TVP Lublin:  http://lublin.tvp.pl/34050749/90-lat-energetyki-lubelskiej

Radio Lublin: https://www.radio.lublin.pl/news/lubelska-energetyka-ma-juz-90-lat

Kurier Lubelski:  http://www.kurierlubelski.pl/wiadomosci/lublin/a/90-lat-lubelskiej-energetyki-podwojne-swieto-energetykow-zdjecia-wideo,12485917/

Informacja w CIRE:   http://www.cire.pl/item,151329,8,0,0,0,0,0,90-lat-energetyki-w-lublinie.html

 

 

Kontakt: 
Adam Rafalski
Rzecznik Prasowy PGE Dystrybucja
Kom. 695 101 053
Mail: adam.rafalski@pgedystrybucja.pl
pgedystrybucja_oSpolce_site