Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władzy państwowej i samorządowej, parlamentarzyści, przedstawiciele nauki i biznesu oraz prezesi firm z Grupy Kapitałowej PGE. Jednak głównymi bohaterami tego dnia byli pracownicy Oddziału Rzeszów, którzy na przestrzeni lat przyczyniali się do budowy Energetyki Podkarpackiej. Najbardziej zasłużeni pracownicy odebrali z rąk Wojewody Podkarpackiej honorowe odznaczenia „medal za długoletnią służbę” przyznane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Goście obecni w filharmonii mieli okazję obejrzeć film jubileuszowy, w którym zaprezentowano historię rozwoju energetyki na Rzeszowszczyźnie. Uroczystość uświetnił koncert Waldemara Malickiego w repertuarze: „Co tu jest grane”.

 

nr-1_elektrownia-miejska-w-rzeszowie_1914.jpg

Rodowód Energetyki Podkarpackiej

Przed 110 laty, 13 lipca 1909r. Rada Miasta Rzeszowa  podjęła uchwałę o budowie Elektrowni Miejskiej na gruntach targowiska miejskiego. To wtedy rozpoczęła się historia Energetyki Podkarpackiej. Te 110  lat historii  Energetyki Podkarpackiej, to przede wszystkim czas ciągłego rozwoju przedsiębiorstwa, które wspomagało, a wręcz wyznaczało kierunek i rozwój Rzeszowa, a także Podkarpacia. W kolejnych dziesięcioleciach firma zmieniała się i podlegała przeobrażeniom, wybudowała wiele ważnych obiektów elektroenergetycznych, tysiące kilometrów linii przesyłowych, unowocześniła formy obsługi klientów. To, jaka jest dzisiaj jest zasługą wielu pokoleń pracowników, którzy przez kolejne lata tworzyli tożsamość  i kształtowali  oblicze firmy.

Dzisiaj obydwie rzeszowskie firmy energetyczne:  PGE Dystrybucja Oddział Rzeszów i PGE Obrót,  które są spadkobiercami i kontynuują po dziś dzień tradycję Elektrowni Miejskiej sprzed wieku, tworzą nową wartość w ramach Polskiej Grupy Energetycznej.

pgedystrybucja_oSpolce_site