Strony Porozumienia deklarują wolę wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych projektów dotyczących branży elektroenergetycznej. Praktyczna współpraca będzie realizowana przez PGE Dystrybucja Oddział Warszawa. Rozwój i znaczenie sektora energetycznego i chęć działania na rzecz efektywnej, bezpiecznej i innowacyjnej energetyki oznaczają – zarówno dla środowiska naukowo-badawczego, jak i dla sfery biznesu – potrzebę nawiązania bliższych relacji. Współpraca realizowana będzie na zasadach partnerstwa, zgodnie z najlepszymi praktykami i standardami w tym zakresie.

 

podpisanie-prozumeinia-pw.jpg

Porozumienie zawiera deklarację współpracy i pomocy w wielu obszarach. Współpraca ma dotyczyć wymiany doświadczeń, udostępniania i korzystania z zasobów wiedzy i zasobów technicznych, prowadzenia badań i projektów, a także wdrażania nowych narzędzi i technologii, organizowania i uczestnictwa w przedsięwzięciach naukowych i branżowych, realizowania przedsięwzięć w obszarze działalności dydaktycznej, w tym kształcenia specjalistycznego i praktycznego czy wreszcie promowania działalności prowadzonej przez obie Strony.

Pierwszy realizowany wspólnie projekt dotyczy budowy systemu automatyzującego diagnostykę i konserwację linii przesyłowych – konkretnie chodzi o opracowanie autonomicznych dronów, które będą w ramach czynności eksploatacyjnych dokonywać oblotów i oględzin linii przesyłowych wysokiego napięcia. Niebawem możliwe będą testowe obloty wzdłuż linii, które są czasowo wyłączane, np. w celu wykonania prac remontowych.

PGE Dystrybucja umożliwi studentom odbycie praktyk i staży w spółce oraz pomoże dokonać wyboru tematów prac dyplomowych. Wymiana informacji na potrzeby badawcze, analityczne oraz związane z opracowaniami naukowymi z pewnością będzie cenna dla obu partnerów.

pgedystrybucja_oSpolce_site