Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda odznaczył zasłużonych  pracowników zamojskiej energetyki za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej „Złotymi  Medalami za Długoletnią Służbę". Minister Energii Krzysztof Tchórzewski w uznaniu działań na rzecz rozwoju energetyki wyróżnił pracowników Oddziału Zamość odznakami honorowymi „Za zasługi dla Energetyki".  Jednocześnie pracownicy PGE Dystrybucja otrzymali statuetki „Zasłużony dla Energetyki Zamojskiej” za efektywną pracę zawodową a za wzorowe stosowanie w czasie pracy przepisów i zasad bhp dyplomy uznania.

 

img_2799.jpg

Uroczystego wręczenia odznaczeń dokonał Przemysław Czarnek, Wojewoda Lubelski, Wojciech Lutek, Prezes Zarządu PGE Dystrybucja oraz Dyrektorzy Oddziału Zamość PGE Dystrybucja: Dyrektor Generalny Andrzej Olborski i Zastępca Dyrektora Generalnego Jan Wazia.

 

Chciałbym z tego miejsca podziękować wszystkim pracownikom zamojskiej energetyki. To dzięki Wam każdego dnia mieszkańcy Zamojszczyzny, lokalne władze a także przedsiębiorcy prowadzący tutaj swoje firmy mogą mieć pewność, że dostawy energii elektrycznej w regionie zabezpieczone w sposób profesjonalny i niezawodny – Wy ten profesjonalizm uosabiacie, za co jeszcze raz bardzo dziękuję - powiedział podczas jubileuszowego przemówienia Wojciech Lutek, Prezes Zarządu PGE Dystrybucja.

 

100 lat w służbie dla regionu i kraju

 

Uroczystości, w których wzięli udział również posłowie i senatorowie reprezentujący region Lubelszczyzny, licznie zgromadzeni przedstawiciele władz samorządowych a przede wszystkim  obecni i byli pracownicy Energetyki Zamojskiej, były okazją do przypomnienia, że zaledwie rok po odzyskaniu niepodległości w 1919 roku w nowej Bramie Lwowskiej rozpoczęła działalność pierwsza elektrownia w Zamościu. Od tego czasu profesjonalna energetyka przeszła szereg zmian.

Pojawienie się pierwszych energetyków w miastach i wioskach niosło sprawdzoną nadzieję na poprawę bytu mieszkańców. Należy podkreślić rolę pionierów energetyki oraz budowniczych pierwszych linii, ich trudu i oddania służbie – tak wtedy jak i dzisiaj określamy pracę w energetyce.

 

Był to czas wytężonej pracy, skoncentrowanej na budowie linii i elektryfikacji kraju i rozwoju gospodarczego regionu. To lata ogromnego zaangażowania brygad sieciowych i mieszkańców.

Energetyka to praca kilku pokoleń energetyków, którzy tworzyli tradycję Oddziału Zamość podczas codziennej pracy realizowanej z pasją i poświęceniem, ze świadomością, że bezpieczeństwo i zadowolenie odbiorcy jest najważniejsze.

 

Podczas swojego wystąpienia Dyrektor Generalny Oddziału Andrzej Olborski podkreślił, że pomimo wielu zmian w energetyce misja Zamojskiej Energetyki jest niezmienna: „Ciągłe i niezawodne dostarczanie Klientom przyjaznej energii w sposób zaspokajający ich potrzeby dzisiaj i w przyszłości”.

 

W Polsce Dzień Energetyka ustanowiono w roku 1956. Do roku 1972 obchodzony był 1 września. Ustanowienie tego święta poprzedziła Karta Energetyka. Na mocy Uchwały Rady Ministrów z kwietnia 1973 roku w sprawie obchodów uroczystości branżowych, zakładowych i regionalnych, Dzień Energetyka w okresie od 1973 r. do 1990 r był obchodzony w pierwszą  niedzielę września.

W 1991 r. patronem energetyków ogłoszono św. Maksymiliana Kolbego, z zamiłowania elektryka, który zginął męczeńską śmiercią w obozie koncentracyjnym 14 sierpnia 1941 roku. Data ta została przyjęta jako Dzień Energetyka i obowiązuje do dziś.

pgedystrybucja_oSpolce_site