Zmiana siedziby Oddziału Łódź-Teren została poprzedzona kampanią informacyjną do klientów i kontrahentów. Do lokalnych samorządów zostały wysłane indywidulane powiadomienia o przeprowadzonych zmianach. W Oddziałach Łódź - Miasto i Łódź - Teren zakończyła się już unia personalna kluczowych stanowisk menadżerskich, następny etap to unia stanowisk kierowniczych. Ten etap zakończy się 31 grudnia br. Kolejnym będzie integracja procesów na poziomie operacyjnym. Wszystkie działania prowadzone są w duchu dialogu społecznego, z poszanowaniem pracowniczych praw nabytych i gwarancją uprawnień zawartych w wewnętrznych źródłach prawa pracy. Celem projektu konsolidacji Oddziału Łódź-Miasto i Oddziału Łódź-Teren jest stworzenie w Łodzi jednej, silnej jednostki gospodarczej – PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, która w sposób ujednolicony będzie realizowała zadania OSD na terenie Łodzi, województwa łódzkiego i częściowo województw ościennych. Połączenie Oddziałów wzmocni pozycję Spółki na rynku łódzkim. Efektem połączenia Oddziałów będzie obniżenie kosztów funkcjonowania nowej struktury, wzrost jakości świadczonych usług oraz usprawnienie procesu obsługi klienta. Projekt konsolidacji Oddziału Łódź-Miasto i Oddziału Łódź-Teren realizowany jest przez PGE Dystrybucja od maja 2012 roku.