Decyzja została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Energia Elektryczna nr 14(2649) z dnia 25 stycznia 2019 r.

Uchwałą z dnia 31.01.2019 r. Zarząd PGE Dystrybucja S.A. postanowił wprowadzić przywołane zmiany do stosowania.