PGE Dystrybucja S.A. informuje, że nie udostępnia swojej infrastruktury elektroenergetycznej do celów reklamowych, w tym zamieszczania reklam wyborczych na słupach oraz innych urządzeniach energetycznych