Podczas spotkania z Samorządami dużo uwagi poświęca się sposobom regulacji stanu prawnego gruntów, zajętych przez urządzenia elektroenergetyczne, podkreślając rolę aktywnego uczestnictwa obu stron w procesie tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zasadom regulacji stanu prawnego gruntów przy wykorzystaniu instytucji "służebności przesyłu".

W czasie Forum dyskutuje się także o działalności OSD, zwracając szczególną uwagę na procedurę zmiany sprzedawcy oraz zagadnienia dotyczące nielegalnego poboru energii elektrycznej i kontroli układów pomiarowo-rozliczeniowych. Energetycy omawiają działania inwestycyjne realizowane na terenie Oddziałów.