Medialnie program wspiera wiele redakcji lokalnych mediów z terenu działania Oddziału, zamieszczając informacje o podejmowanych inicjatywach i publikując relacje z najważniejszych wydarzeń.

W ramach upowszechniania wśród młodych ludzi wiedzy o odpowiedzialnym i efektywnym wykorzystywaniu energii elektrycznej organizujemy konkursy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów pod wspólnym hasłem „Bezpieczniej z prądem”. Uczestniczące w nich dzieci i młodzież przygotowują prace plastyczne, krótkie utwory literackie oraz fotografie, zawierając w nich własne interpretacje tematów związanych z energetyką.

 

Oprócz konkursów PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa organizuje też w siedzibie Centrali Spółki przy ul. Marsa 95 zajęcia dydaktyczne pt. „Bezpieczne lekcje”. Uczestniczą w nich uczniowie szkół z terenu działania Oddziału. W trakcie zajęć przeszkoleni pracownicy opowiadają o historii i teraźniejszości przedsiębiorstwa, pokazują prezentację multimedialną „Jak prąd trafia do naszych gniazdek?”, wyświetlają film o niebezpieczeństwach płynących z niewłaściwego korzystania z urządzeń energetycznych i zapraszają do Zakładowej Dyspozycji Ruchu. Zajęcia wieńczy quiz z nagrodami. Wszyscy uczestnicy lekcji otrzymują upominki firmowe, natomiast wychowawcy odbierają certyfikat „Szkoły pełnej energii”. Spotkania cieszą się dużym powodzeniem, dzięki czemu przeszkoliliśmy już kilka tysięcy dzieci.

Wszystkich chętnych do udziału w „Bezpiecznej lekcji” prosimy o kontakt z Wydziałem Informacji i Promocji, tel.: 22 512 13 66; 22 512 15 21; 22 512 12 83, e-mail: biuro.prasowe@warszawa.pgedystrybucja.pl.