Remonty świetlic i placów zabaw, organizacja wyjazdów, półkolonii i zajęć edukacyjnych, nauka bezpiecznego korzystania z energii elektrycznej i gotowania – to tylko część inicjatyw zrealizowanych przez pracowników PGE Dystrybucja w ramach II edycji programu wolontariatu PGE „Pomagamy”. Celem programu PGE „Pomagamy” jest aktywizacja oraz integracja pracowników grupy, a przede wszystkim motywowanie ich do działań na rzecz najbliższego otoczenia

PGE Dystrybucja od lat angażuje się działalność społeczną. Jesteśmy przekonani, że mamy nie tylko prawo, ale i obowiązek pozytywnie wpływać na rozwój lokalnych społeczności. Chcemy im dostarczać nie tylko energię elektryczną, ale także pozytywną energię do działania – mówi Bożena Matuszczak- Królak, koordynatorka z ramienia Spółki.

W tym roku liderzy z PGE Dystrybucja odpowiadali za realizację trzynastu projektów. W akcję zaangażowało się ponad 61 pracowników ze wszystkich oddziałów firmy. Projekty na rzecz lokalnych społeczności były realizowane przez blisko 5 miesięcy w województwach lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim, łódzkim i mazowieckim.

Nasz czas poświęciliśmy przede wszystkim dzieciom. Byliśmy w domach dziecka i świetlicach środowiskowych, ośrodkach wychowawczych i szkołach różnych szczebli. Remontowaliśmy sale i graliśmy w piłkę, budowaliśmy place zabaw i sadziliśmy rośliny, uczyliśmy decoupage’u, szyliśmy torby, szkoliliśmy przyszłych radiowców i kucharzy - mówi Koordynatorka.

W II edycji do programu „Pomagamy” wzięło udział łącznie ponad 200 pracowników z Grupy PGE. Wspólnie zrealizowali 40 projektów, wyłonionych z 87 zgłoszonych inicjatyw. Program miał formę konkursu. Pomysły inicjatyw zgłaszali pracownicy firmy. Najbardziej wartościowe projekty wybrała Kapituła Konkursowa biorąc pod uwagę wkład pracy własnej, cel projektu i planowane efekty działań. Pracownicy, jako liderzy projektów byli odpowiedzialni za ich realizację i współpracę ze wszystkimi zainteresowanymi stronami.