W tym roku odbyła się druga edycja półkolonii w Świetlicy Podwórkowej w Łodzi. Grupa wolontariuszy PGE Dystrybucja, działająca w ramach programu PGE „Pomagamy” zdobyła dofinansowanie, dzięki któremu dzieci mogły wziąć udział w zajęciach sportowych, artystycznych i edukacyjnych.

 

Wiodącym tematem tegorocznej edycji półkolonii w świetlicy była ochrona środowiska i nauka postaw proekologicznych. Uczestnicy zajęć dowiedzieli się, jak ograniczać codzienną produkcję śmieci, tworzyli torby i plecaki z recyklingu.

- Dzieci chętnie uczestniczą w zabawie i z niecierpliwością oczekują kolejnego spotkania, a to sprawia nam wielką radość i satysfakcję – mówiła Karolina Dokudowicz-Malesza, inicjatorka zajęć. Wśród wolontariuszy znaleźli się także Aneta Dziubek, Dorota Wojtkiewicz i Arkadiusz Krysiewicz. Nad realizacją zajęć czuwały Kamila Bernacka i Patrycja Chrzanowska, opiekunki świetlicy.

 

Półkolonie rozpoczęły się 12 czerwca, dzień po oddaniu do użytku nowego, większego pomieszczenia świetlicy i trwały do końca sierpnia.