Dzięki pracy wolontariuszy PGE Dystrybucja niepełnosprawni uczniowie ośrodka „Radość życia” z Sandomierza nauczą się gotować w nowoczesnej pracowni gospodarstwa domowego. 

 

Wolontariusze PGE wykonali prace adaptacyjne pomieszczenia i je wyremontowali. Wspólnie z nauczycielami wybrali meble oraz sprzęt gospodarstwa domowego, a następnie dostosowali instalację elektryczną i kanalizacyjną do jego podłączenia.

Zespół w składzie: Grzegorz Kozyra, Roman Cygan, Wacław Gębala przeprowadził też instruktaż dla uczniów w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzeń i sprzętu kuchennego. Prace trwały od lipca do września.

 Dzięki pracowni wychowankowie ośrodka nabędą wiele umiejętności niezbędnych w codziennym życiu, a przez to zyskają większą niezależność.

W uroczystym otwarciu nowego pomieszczenia uczestniczyli uczniowie, ich rodzice, nauczyciele i dyrekcja Ośrodka.

 

Dziś naszych uczniów, nauczycieli, rodziców marzenia właśnie się spełniły, dzięki płynącej ,,energii z serca’’ pracownię kulinarną otworzymy... – powiedziała dwuwierszem Maria Butkowska, wicedyrektor ośrodka „Radość życia” podczas uroczystego otwarcia pracowni kulinarnej.