PGE Dystrybucja realizuje liczne projekty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Spółka uczestniczy w ważnych i kluczowych dla danej społeczności lokalnej inicjatywach społecznych, w szczególności w zakresie edukacji, ochrony zdrowia, kultury i rozwoju lokalnego.