Gros osób kojarzy gniazdo bocianie jako konstrukcję umieszczoną na dachu domostwa lub zabudowań gospodarskich, tymczasem w Polsce około 70% populacji gniazd tego pięknego ptaka znajduje na słupach energetycznych.

 

Od wielu lat PGE Dystrybucja bierze czynny udział w działaniach wspomagających ochronę bociana białego poprzez montaż platform, wynoszących gniazda ponad linie elektroenergetyczne. Taka metalowa konstrukcja to bezpieczeństwo dla bocianów, zmniejszenie awaryjności sieci, a tym samym ograniczenie przerw w dostawie energii. Zamontowane platformy, na których znajdują się gniazda nie powodują zrywania przewodów. Z kolei ptasie odchody nie doprowadzają do korozji urządzeń. Konstrukcja znakomicie izoluje ptaka od sieci energetycznej.

 

 

Do tej pory zamontowano ponad 22,5 tys. platform bocianich.

Prace prowadzone są od połowy października do końca lutego, w pozostałym czasie obowiązuje okres ochronny.

Spółka nawiązała także współpracę z Ośrodkiem Rehabilitacji Zwierząt Chronionych w Przemyślu. Pod opieką placówki znajduje się ok. 70 bocianów. Wsparto rehabilitację i całodobową opiekę weterynaryjną stada.