PGE Dystrybucja S.A. prowadzi szereg inicjatyw z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Wśród kluczowych celów Spółki są działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego, edukacji najmłodszych, wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym dzieci z rodzin ubogich), współpraca z władzami samorządowymi i na rzecz społeczności lokalnych.

Środki na realizację w/w działań przekazywane są także przez Fundację PGE – Energia z Serca.