Autorska akcja Spółki PGE Dystrybucja, realizowana we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej. Dotychczas PGE Dystrybucja S.A. przekazała najmłodszym uczniom ok. 7 000 tornistrów wyposażonych w wyprawki szkolne. Kolorowe plecaki trafiły do dzieci z najbardziej potrzebujących rodzin i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Akcja realizowana jest na przełomie sierpnia i września. W przekazanych przez Spółkę tornistrach dzieci otrzymują przybory szkolne, materiały plastyczne i inne przybory niezbędne do nauki. Uroczystości przekazania tornistrów mają formę festynów czy pikników rodzinnych, gdzie dzieci uczestniczą w konkursach, zawodach sportowych i zabawach. Na organizowanych przy tej okazji „energetycznych pogadankach” uczą się również, czym jest energia elektryczna i jak unikać niebezpieczeństw z nią związanych.

Remonty świetlic i placów zabaw, organizacja wyjazdów, półkolonii i zajęć edukacyjnych, nauka bezpiecznego korzystania z energii elektrycznej i gotowania – to tylko część inicjatyw zrealizowanych przez pracowników PGE Dystrybucja w ramach II edycji programu wolontariatu PGE „Pomagamy”.

Remonty świetlic i placów zabaw, organizacja wyjazdów, półkolonii i zajęć edukacyjnych, nauka bezpiecznego korzystania z energii elektrycznej i gotowania – to tylko część inicjatyw zrealizowanych przez pracowników PGE Dystrybucja w ramach II edycji programu wolontariatu PGE „Pomagamy”.

 

Celem programu PGE „Pomagamy” jest aktywizacja oraz integracja pracowników grupy, a przede wszystkim motywowanie ich do działań na rzecz najbliższego otoczenia.

PGE Dystrybucja od lat angażuje się działalność społeczną. Jesteśmy przekonani, że mamy nie tylko prawo, ale i obowiązek pozytywnie wpływać na rozwój lokalnych społeczności. Chcemy im dostarczać nie tylko energię elektryczną, ale także pozytywną energię do działania – mówi Bożena Matuszczak- Królak, koordynatorka z ramienia Spółki

W tym roku liderzy z PGE Dystrybucja odpowiadali za realizację trzynastu projektów. W akcję zaangażowało się ponad 61 pracowników ze wszystkich oddziałów firmy. Projekty na rzecz lokalnych społeczności były realizowane przez blisko 5 miesięcy w województwach lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim, łódzkim i mazowieckim.

Nasz czas poświęciliśmy przede wszystkim dzieciom. Byliśmy w domach dziecka i świetlicach środowiskowych, ośrodkach wychowawczych i szkołach różnych szczebli. Remontowaliśmy sale i graliśmy w piłkę, budowaliśmy place zabaw i sadziliśmy rośliny, uczyliśmy decoupage’u, szyliśmy torby, szkoliliśmy przyszłych radiowców i kucharzy  – mówi  Koordynatorka

W II edycji do programu „Pomagamy” wzięło udział łącznie ponad 200 pracowników z Grupy PGE. Wspólnie zrealizowali 40 projektów, wyłonionych z 87 zgłoszonych inicjatyw. Program miał formę konkursu. Pomysły inicjatyw zgłaszali pracownicy firmy. Najbardziej wartościowe projekty wybrała Kapituła Konkursowa biorąc pod uwagę wkład pracy własnej, cel projektu i planowane efekty działań. Pracownicy, jako liderzy projektów byli odpowiedzialni za ich realizację i współpracę ze wszystkimi zainteresowanymi stronami.

Inicjatywa "Piękne lato dla dzieci i mam"

Najmłodsi ze Schroniska dla Bezdomnych kobiet św. Brata Alberta w Łodzi mieli w tym roku udane wakacje. Pracownicy PGE Dystrybucja z oddziałów Łódź-Teren i Łódź-Miasto w ramach programu „Pomagamy” zorganizowali dla nich półkolonie.

Wybraliśmy tę placówkę nieprzypadkowo. To dzieciaczki z sąsiedztwa, które spotykamy na co dzień i które skradły nasze serca. Nie mogłam przejść obok nich obojętnie - mówi Karolina Dokudowicz-Malesza, liderka zespołu wolontariuszy, w skład którego weszli również Zdzisława Zajączkowska, Justyna Woźniakowska-Miziołek i Arkadiusz Krysiewicz.

W zajęciach wzięły udział dzieci w wieku od 3,5 do 11 lat. Wolontariusze PGE pokazali podopiecznym atrakcje na terenie Łodzi, by dzieci mogły miło spędzić wakacje, a jednocześnie uczyć się poprzez zabawę. Razem odwiedzili łódzkie ZOO, Muzeum Animacji SE-MA-FOR, Fabrykę Karmelu, w której każdy maluch mógł samodzielnie zrobić swoje wymarzone słodycze. W świetlicy Schroniska odbywały się zajęcia plastyczne, m.in. tworzenie okolicznościowych kartek dla rodziców i malowanie bluzeczek. Najmłodsi poszli również z mamami do kina. Zajęciom towarzyszyły quizy i konkursy, które zachęcały dzieci do większej aktywności.

Jeden wieczór wolontariuszki PGE zorganizowały specjalnie dla mam – panie mogły skorzystać z porad wizażystki i fryzjerki oraz wybrać dla siebie ozdoby, galanterię i odzież zebrane na specjalnym kiermaszu.

Najważniejszym wydarzeniem dedykowanym Samorządom są regionalne Fora Energetyczne, organizowane przez Oddziały Spółki.

Podczas spotkania z Samorządami dużo uwagi poświęca się sposobom regulacji stanu prawnego gruntów, zajętych przez urządzenia elektroenergetyczne, podkreślając rolę aktywnego uczestnictwa obu stron w procesie tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zasadom regulacji stanu prawnego gruntów przy wykorzystaniu instytucji "służebności przesyłu".

W czasie Forum dyskutuje się także o działalności OSD, zwracając szczególną uwagę na procedurę zmiany sprzedawcy oraz zagadnienia dotyczące nielegalnego poboru energii elektrycznej i kontroli układów pomiarowo-rozliczeniowych. Energetycy omawiają działania inwestycyjne realizowane na terenie Oddziałów.

Organizowany w Oddziale Skarżysko-Kamienna program edukacyjny dla najmłodszych na temat bezpiecznego użytkowania energii elektrycznej.

 

Spektakl lalkowy „O Kacperku i Świetliku, czyli o tym, co w gniazdu piszczy” to projekt edukacyjny na temat bezpiecznego użytkowania energii elektrycznej dedykowany  przedszkolakom oraz  dzieciom z klas 1-3  szkół podstawowych. W jego ramach powstało przedstawienie  osnute wokół zasad bezpiecznego obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi. Dobrym duchem bajki jest Świetlik, który uczy Kacperka jak należy się prawidłowo zachowywać .

 Wystawiany w szkołach spektakl cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem  wśród dzieci i pedagogów. Uznawany jest za niecodzienną i bogatą w przekaz lekcję wspomagającą edukację uczniów w zakresie bezpiecznych zachowań.  Pomysłodawcą akcji jest Oddział Skarżysko-Kamienna, a jej realizacją zajmowało się Studio Lalki Eduszko ze Skarżyska-Kamiennej.  W ramach programu edukacyjnego spektakl obejrzało już prawie 7000 młodych widzów.