Akcja realizowana jest na przełomie sierpnia i września. W przekazanych przez Spółkę tornistrach dzieci otrzymują przybory szkolne, materiały plastyczne i inne przybory niezbędne do nauki. Uroczystości przekazania tornistrów mają formę festynów czy pikników rodzinnych, gdzie dzieci uczestniczą w konkursach, zawodach sportowych i zabawach. Na organizowanych przy tej okazji „energetycznych pogadankach” uczą się również, czym jest energia elektryczna i jak unikać niebezpieczeństw z nią związanych.