Już po raz drugi przeprowadziliśmy na całym terenie działania PGE Dystrybucja akcję „Energetyczny Tornister”. W tym roku przekazaliśmy najmłodszym uczniom ponad 2000 tornistrów wyposażonych w przybory szkolne …i dobrą energię. Dzięki współpracy z lokalnymi samorządami oraz miejskimi i gminnymi ośrodkami pomocy społecznej kolorowe plecaki trafiły do dzieci z najbardziej potrzebujących rodzin i placówek opiekuńczo-wychowawczych. W tornistrach dzieciaki znalazły: zeszyty, bloki rysunkowe i techniczne, piórniki z pełnym wyposażeniem, farby, kredki, flamastry, klej, bibułę, nożyczki, plastelinę i inne przybory niezbędne do nauki. Uroczyste spotkania z dziećmi, organizowane w siedzibach Rejonów Energetycznych lub na terenie ośrodków czy lokalnych urzędów, czasem przybierały też formę festynów i pikników rodzinnych. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w konkursach, mini-zawodach sportowych i zabawach. Podczas prowadzonych przy tej okazji „energetycznych lekcji” uczyły się również, czym jest energia elektryczna i jak unikać niebezpieczeństw związanych z prądem.

Jednym z kluczowych celów naszej Spółki realizowanych w ramach CSR są działania na rzecz osób wymagających szczególnej uwagi – osób niepełnosprawnych oraz dzieci z ubogich rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Tę drugą już, zorganizowaną na tak szeroką skalę, edycję „Energetycznego Tornistra” należy zaliczyć do bardzo udanych działań wizerunkowych. Akcja, pozytywnie odebrana przez dzieci i ich rodziców, dała wiele powodów do zadowolenia wszystkim, którzy przy niej współpracowali – pracownikom PGE Dystrybucja, pracownikom socjalnym, wychowawcom i nauczycielom w ośrodkach specjalnych. Bardzo aktywnie w tę inicjatywę włączyły się władze samorządowe oraz media. We wszystkich Oddziałach uroczystościom i piknikom towarzyszyli przedstawiciele administracji państwowej i lokalnych samorządów, a nawet posłowie na Sejm RP. Wymiernym efektem akcji są doniesienia medialne – w stacjach telewizyjnych, radiowych i prasie drukowanej ukazały się 64 informacje na ten temat. Wszystkie oczywiście pozytywne!