Od 25.05.2018 r. w Polsce będzie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady w sprawie ochrony danych osobowych (RODO). W związku z tym przedstawiamy poniżej informację (Klauzula informacyjna) wymaganą Rozporządzeniem dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Poniżej znaleźć można informacje dotyczące ogłoszonych, trwających i rozstrzygniętych postępowań o udzielenie zamówienia. PGE Dystrybucja S.A. realizuje dostawy, usługi i roboty budowlane zgodnie z procedurami określonymi w następujących dokumentach:

UWAGA! WAŻNE INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW!

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z „Ogłoszeniem o rozpoczęciu procedury kwalifikacji Wykonawców do Bazy Kwalifikowanych Wykonawców (BKW) PGE Dystrybucja S.A.”. Informacja oraz pliki do pobrania poniżej.

Informujemy, że w postępowaniach przetargowych PGE Dystrybucja S.A. wprowadzona została dogrywka w postaci aukcji elektronicznej. Wszystkie podmioty biorące udział w dogrywce zobowiązane są do zapoznania się z "Podręcznikiem oferenta - aukcje elektroniczne SWPP".

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA ODDZIAŁU BIAŁYSTOK
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok informuje, iż we wszystkich postępowaniach wszczynanych po dn. 01.09.2016 r., w przedmiocie świadczenia usług wycinki drzew i krzewów pod liniami oraz w pobliżu linii elektroenergetycznych na terenie działania PGE Dystrybucja S. A. Oddział Białystok, wybór najkorzystniejszej oferty będzie dokonywany z zastosowaniem dogrywki w formie aukcji elektronicznej.
Wobec powyższego, Wykonawcy, którzy będą zainteresowani udziałem w postępowaniach prowadzonych w zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, zobowiązani będą do posługiwania się bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odczytanie dokumentów dotyczących postępowań będzie wymagać posiadania programu Acrobat Reader. Można go pobrać bezpłatnie wchodząc na stronę producenta. Do pobierania i przeglądania dokumentów przetargowych zalecane jest stosowanie przeglądarki Internet Explorer w najnowszej wersji. Więcej informacji na ten temat oraz pliki do pobrania znajdują się na stronie producenta.