Poniżej zamieszczamy informacje o ogłoszonych postępowaniach na sprzedaż wierzytelności. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami ogłoszenia

AKTUALNE POSTĘPOWANIA

 

 

 

Szczegółowe informacje nt. przedmiotu przetargu znaleźć można w załącznikach poniżej.

Postepowanie nr LZA.3071-80/19

Termin składania ofert: 20.03.2019r. do godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 20.03.2019r. do godz. 10.05

POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE

 

pgedystrybucja_przetargi_site