Poniżej zamieszczamy informacje o ogłoszonych postępowaniach na sprzedaż wierzytelności. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami ogłoszenia

AKTUALNE POSTĘPOWANIA

Obecnie nie prowadzimy postępowań na sprzedaż wierzytelności.

 

 

 

POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE