Poniżej zamieszczamy informacje o ogłoszonych postępowaniach na sprzedaż wierzytelności. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami ogłoszenia

AKTUALNE POSTĘPOWANIA

 

 

 

 Szczegółowe informacje nt. przedmiotu przetargu znaleźć można w załącznikach poniżej.

 

Termin składania ofert: 30.01.2018r. do godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 30.01.2018r. godz. 10.05

POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE