ODDZIAŁ BIAŁYSTOK

Maszyny/urządzenia można oglądać w dniach 04.12.2017r. w godzinach od 10.00 do 13.00 zgodnie z lokalizacją podaną w tabeli (patrz załącznik "Plik do pobrania"). Dodatkowe informacje na temat maszyn/urządzeń będących przedmiotem przetargu można uzyskać pod numerem telefonu  85 740 52 45

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu oraz sposobie składania ofert znajdą Państwo w pliku do pobrania

Pojazdy można oglądać w dniach 30-31.10.2017r. oraz 2-3.11.2017r. w godzinach od 10.00 do 13.00 w Centrali PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok i Rejonach Energetycznych PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok (adresy placówek zostały podane w tabeli).

Otwarcie ofert (jawne) odbędzie się w dniu 06.11.2017r. o godz. 10.00 w Świetlicy budynku głównego PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok przy ul. Elektrycznej 13

Szczegóły ogłoszenia dostępne są w poniższych załącznikach