Poniżej zamieszczamy informacje o ogłaszanych przetargach ofertowych na zbywane przez PGE Dystrybucja S.A. składniki majątku. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi ogłoszeniami

ODDZIAŁ BIAŁYSTOK

Szczegółowe informacje nt. zbywanego asortymentu oraz sposobie składania ofert znajdą Państwo w pliku do pobrania znaleźć można w załącznikach do pobrania.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok ogłasza przetarg nieograniczony w formie przetargu pisemnego ofertowego na sprzedaż wybranych maszyn/urządzeń.

Termin składania ofert: 06.02.2018r. godz. 09.00

Termin otwarcia ofert: 06.02.2018r. godz. 10.00

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu oraz sposobie składania ofert znajdą Państwo w pliku do pobrania

Maszyny/urządzenia można oglądać w dniach 04.12.2017r. w godzinach od 10.00 do 13.00 zgodnie z lokalizacją podaną w tabeli (patrz załącznik "Plik do pobrania"). Dodatkowe informacje na temat maszyn/urządzeń będących przedmiotem przetargu można uzyskać pod numerem telefonu  85 740 52 45

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu oraz sposobie składania ofert znajdą Państwo w pliku do pobrania

ODDZIAŁ LUBLIN

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż złomu ze zużytych transformatorów SN. 

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu oraz sposobie składania ofert znajdą Państwo w pliku do pobrania

ODDZIAŁ ŁÓDŹ

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Instrukcją sprzedaży samochodów oraz innych środków transportu zawartą w Zarządzeniu 09/DG/2017r. z dnia 31.07.2017r. (do pobrania poniżej)

Pojazdy przeznaczone do sprzedaży można oglądać w dni robocze w godz. od 11.00 do 14.00.

Przetarg odbędzie w dniu 21.02.2018r. o godź. 10.00 w siedzibie Wydziału Transportu w Łodzi, ul. Rokicińska 144. Wszystkie dodatkowe informacje oraz protokoły stanu technicznego do wglądu w Rejonach Energetycznych oraz w Wydziale Transportu na ul. Rokicińskiej 144. Osoba do kontaktu:  Krzysztof Milczarek tel. 42 675 13 46.

Szczegółowe informacje nt. zbywanego asortymentu znaleźć można w załącznikach do pobrania.

ODDZIAŁ SKARŻYSKO-KAMIENNA

Data złożenia ofert:   14.12.2018r.  godz. 900.

Data otwarcia ofert:  14.12.2018r.  godz. 1000

Otwarcie ofert jawne.

ODDZIAŁ WARSZAWA

Szczegółowe informacje nt. zbywanego asortymentu oraz sposobu składania ofert znaleźć można w zamieszczonym poniżej załączniku do tego ogłoszenia

Termin składania ofert: 17 grudnia 2018r. do godz. 10.00

Miejsce składania ofert: siedziba Oddziału Warszawa, ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa, Kancelaria ogólna bud. A pok. nr 10

Bliższe informacje nt. zbywanego asortymentu oraz sposobu składania ofert znaleźć można w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania

Termin składania ofert: 6 lipca 2018r. do godz. 10.00

Miejsce składania ofert: siedziba Oddziału Warszawa, ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa, Kancelaria ogólna bud. A pok. nr 10

Bliższe informacje nt. zbywanego asortymentu oraz sposobu składania ofert znaleźć można w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania

ODDZIAŁ RZESZÓW

Bliższe informacje dotyczące zbywanego asortymentu oraz sposobu składania ofert w postępowaniu znaleźć można w zamieszczonych poniżej plikach do obrania

Bliższe informacje dotyczące zbywanego asortymentu oraz sposobu składania ofert w postępowaniu znaleźć można w zamieszczonych poniżej plikach do obrania

Informacje o wyniku znajdują się w zamieszczonym poniżej pliku do pobrania

Pliki do pobrania

ODDZIAŁ ZAMOŚĆ

Przedmiotem wynajmu jest nieruchomość po byłym Posterunku Energetycznym położona w Lubyczy Królewskiej, pow. tomaszowski, woj. lubelskie u zbiegu ulic Jana III Sobieskiego nr 12 i Partyzantów.

Szczegółowe informacje nt. wynajmowanej nieruchomości znajdą Państwo w pliku do pobrania

pgedystrybucja_przetargi_site