Termin składania ofert: 4 czerwca 2018r. do godz. 12.00

Termin otwarcia ofert:4 czerwca 2018r., godz 13.00

Miejsce składania ofert: siedziba Oddziału Rzeszów, ul. 8-go Marca 8, Kancelaria Ogólna - pok. nr 20.