Data publikacji: 17.05.2018r.

Data złożenia ofert:   08.06.2018r.  godz. 900.

Data otwarcia ofert:  08.06.2018r.  godz. 1000

Otwarcie ofert jawne.

pgedystrybucja_przetargi_site