Poniżej zamieszczamy informacje o ogłaszanych przetargach ofertowych na zbywane przez PGE Dystrybucja S.A. składniki majątku. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi ogłoszeniami

ODDZIAŁ BIAŁYSTOK

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok ogłasza przetarg nieograniczony w formie przetargu pisemnego ofertowego na sprzedaż wybranych maszyn/urządzeń.

Termin składania ofert: 06.02.2018r. godz. 09.00

Termin otwarcia ofert: 06.02.2018r. godz. 10.00

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu oraz sposobie składania ofert znajdą Państwo w pliku do pobrania

Maszyny/urządzenia można oglądać w dniach 04.12.2017r. w godzinach od 10.00 do 13.00 zgodnie z lokalizacją podaną w tabeli (patrz załącznik "Plik do pobrania"). Dodatkowe informacje na temat maszyn/urządzeń będących przedmiotem przetargu można uzyskać pod numerem telefonu  85 740 52 45

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu oraz sposobie składania ofert znajdą Państwo w pliku do pobrania

ODDZIAŁ LUBLIN

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż złomu ze zużytych transformatorów SN. 

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu oraz sposobie składania ofert znajdą Państwo w pliku do pobrania

ODDZIAŁ ŁÓDŹ

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Instrukcją sprzedaży samochodów oraz innych środków transportu zawartą w Zarządzeniu 09/DG/2017r. z dnia 31.07.2017r. (do pobrania poniżej)

Pojazdy przeznaczone do sprzedaży można oglądać w dni robocze w godz. od 11.00 do 14.00.

Przetarg odbędzie w dniu 21.02.2018r. o godź. 10.00 w siedzibie Wydziału Transportu w Łodzi, ul. Rokicińska 144. Wszystkie dodatkowe informacje oraz protokoły stanu technicznego do wglądu w Rejonach Energetycznych oraz w Wydziale Transportu na ul. Rokicińskiej 144. Osoba do kontaktu:  Krzysztof Milczarek tel. 42 675 13 46.

Szczegółowe informacje nt. zbywanego asortymentu znaleźć można w załącznikach do pobrania.

ODDZIAŁ SKARŻYSKO-KAMIENNA

Data publikacji: 24.10.2017r.

Data złożenia ofert: 07.11.2017r. godz. 9.00

Data otwarcia ofert: 07.11.2017r. godz. 10.00

Szczegóły przetargu znajdują się w zamieszczonych poniżej dokumentach:

ODDZIAŁ WARSZAWA

ODDZIAŁ RZESZÓW

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu oraz sposobie składania ofert znajdą Państwo w pliku do pobrania

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu oraz sposobie składania ofert znajdą Państwo w pliku do pobrania

Informacje o wyniku przetargu oraz sposobie składania ofert znajdą Państwo w pliku do pobrania

ODDZIAŁ ZAMOŚĆ

Przedmiotem wynajmu jest nieruchomość po byłym Posterunku Energetycznym położona w Lubyczy Królewskiej, pow. tomaszowski, woj. lubelskie u zbiegu ulic Jana III Sobieskiego nr 12 i Partyzantów.

Szczegółowe informacje nt. wynajmowanej nieruchomości znajdą Państwo w pliku do pobrania