ODDZIAŁ WARSZAWA

Termin składania ofert: 11 maja 2018r. do godz. 10.00

Miejsce składania ofert: siedziba Oddziału Warszawa, ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa, Kancelaria ogólna bud. A pok. nr 10

Bliższe informacje nt. zbywanego asortymentu oraz sposobu składania ofert znaleźć można w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania

Pliki do pobrania

Wszelkie informacje na temat zbywanych przedmiotów, osób do kontaktu w sprawie przetargu oraz sposobu składania ofert znaleźć można w zamieszczonym poniżej załączniku do niniejszego ogłoszenia. 

Termin oraz miejsce  składania ofert: 17. 04. 2018 r. do godz. 10.00, Kancelaria Oddziału Warszawa, budynek A, pok. nr 10, ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa