Wszelkie informacje na temat zbywanych przedmiotów, osób do kontaktu w sprawie przetargu oraz sposobu składania ofert znaleźć można w zamieszczonym poniżej załączniku do niniejszego ogłoszenia. 

Termin oraz miejsce  składania ofert: 17. 04. 2018 r. do godz. 10.00, Kancelaria Oddziału Warszawa, budynek A, pok. nr 10, ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa