Poniżej zamieszczamy informacje o ogłaszanych przetargach ofertowych na zbywane przez PGE Dystrybucja S.A. składniki majątku. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi ogłoszeniami

ODDZIAŁ BIAŁYSTOK

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok ogłasza przetarg nieograniczony w formie przetargu pisemnego ofertowego na sprzedaż środków transportu wycofanych z dalszego użycia w Oddziale

Termin składania ofert: 3.12.2019r. godz. 9.00

Termin otwarcia ofert: 3.12.2019r. godz. 10.00

ODDZIAŁ LUBLIN

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż złomu ze zużytych transformatorów SN. 

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu oraz sposobie składania ofert znajdą Państwo w pliku do pobrania

ODDZIAŁ SKARŻYSKO-KAMIENNA

Data złożenia ofert 10.12.2019r godz. 9.00.

Data otwarcia ofert: 10.12.2019r godz. 10.00

Otwarcie ofert niejawne.

Dalsze informacje nt. zbywanego asortymentu oraz sposobu składania ofert znaleźć można w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania

Data złożenia ofert 18.11.2019r godz. 9.00.

Data otwarcia ofert: 18.11.2019r godz. 10.00

Otwarcie ofert niejawne.

Dalsze informacje nt. zbywanego asortymentu oraz sposobu składania ofert znaleźć można w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania

Data złożenia ofert: 01.10.2019r godz. 9.00.

Data otwarcia ofert: 01.10.2019r godz. 10.00

Otwarcie ofert niejawne.

Dalsze informacje nt. zbywanego asortymentu oraz sposobu składania ofert znaleźć można w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania

ODDZIAŁ WARSZAWA

Termin składania ofert: 4  grudnia 2019r. do godz. 10.00

Miejsce składania ofert: siedziba Oddziału Warszawa, ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa, Kancelaria ogólna bud. A pok. nr 10

Bliższe informacje nt. zbywanego asortymentu oraz sposobu składania ofert znaleźć można w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania

ODDZIAŁ RZESZÓW

Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej PGE Dystrybucja Oddziału Rzeszów w Rzeszowie, ul. 8 Marca 8, pok. nr 20

Termin składania ofert: 04.12.2019r. do godz. 10.00

Dalsze informacje nt. zbywanego asortymentu oraz sposobu składania ofert znaleźć można w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania

Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej PGE Dystrybucja Oddziału Rzeszów w Rzeszowie, ul. 8 Marca 8, pok. nr 20

Termin składania ofert: 04.12.2019r. do godz. 11.00

Dalsze informacje nt. zbywanego asortymentu oraz sposobu składania ofert znaleźć można w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania

Termin składania ofert 28.11.2019 r. godz. 10.00.

Termin otwarcia ofert 28.11.2019 r. godz. 11.00.

Szczegóły ogłoszenia w plikach do pobrania

ODDZIAŁ ZAMOŚĆ

ODDZIAŁ ŁÓDŹ

Data składania ofert: 17.12.2019 godz. 9.00

Data otwarcia ofert: 17.12.2019 godz. 14.00

Szczegółowe informacje nt. zbywanego asortymentu znaleźć można w załącznikach do pobrania.

Otwarcie ofert niejawne

Ogłoszenie

Strona tytułowa

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Instrukcją sprzedaży samochodów oraz innych środków transportu zawartą w Zarządzeniu 09/DG/2017r. z dnia 31.07.2017r. (do pobrania poniżej)

Przetarg odbędzie się w dn. 13.12.2019r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Transportu w Łodzi, ul. Rokicińska 144.

Dalsze informacje nt. zbywanego asortymentu oraz sposobu składania ofert znaleźć można w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania

Data składania ofert: 29.04.2019 godz. 9.00

Data otwarcia ofert: 29.04.2019 godz. 10.00

Szczegółowe informacje nt. zbywanego asortymentu znaleźć można w załącznikach do pobrania.

Data składania ofert: 15.03.2019r. 9.00

Data otwarcia ofert: 15.03.2019r. 10.00

Dalsze informacje nt. zbywanych urządzeń oraz sposobu składania ofert znaleźć można w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania

Data składania ofert: 11.09.2019 godz. 9.00

Data otwarcia ofert: 11.09.2019 godz. 13.00

Szczegółowe informacje nt. zbywanego asortymentu znaleźć można w załącznikach do pobrania.

Data składania ofert: 30.09.2019 godz. 9.00

Data otwarcia ofert: 30.09.2019 godz. 12.00

Szczegółowe informacje nt. zbywanego asortymentu znaleźć można w załącznikach do pobrania.

Otwarcie ofert niejawne

Zakończenie postępowania