• Operatorzy będą bliżej współpracować przy usuwaniu awarii

  08.08.2018

  Członkowie PTPiREE - operatorzy systemów dystrybucyjnych oraz operator systemu przesyłowego - podpisali 8 sierpnia w Ministerstwie Energii porozumienie o współpracy przy usuwaniu awarii sieci elektroenergetycznych. Dzięki kooperacji usuwanie awarii oraz odbudowa systemu elektroenergetycznego - w tym przywracanie dostaw energii elektrycznej– będą przebiegały jeszcze sprawniej.

  Więcej
 • Przebudowa stacji 110/30/15 GPZ Budzyń

  31.07.2018

  23 lipca 2018 r. lubelski Oddział PGE Dystrybucja zawarł umowę na realizację inwestycji polegającej na przebudowie stacji 110/30/15 GPZ Budzyń. Celem projektu jest zwiększenie potencjału przyłączania źródeł energii odnawialnej do sieci elektroenergetycznej. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

  Więcej
 • Ponad 10 tys. mikroinstalacji w sieci PGE Dystrybucja

  16.07.2018

  W pierwszym kwartale 2018 r. liczba mikroinstalacji przyłączonych do sieci dystrybucyjnych PGE przekroczyła 10 tys. Przyłączenia OZE w sieci tego operatora to niemal wyłącznie fotowoltaika.

  Więcej
 • Reelekcja Prezesa Wojciecha Lutka do Zarządu EDSO for Smart Grids

  10.07.2018

  W dniu 28.06.2018 w Brukseli odbyło się spotkanie Walnego Zgromadzenia oraz Zarządu EDSO for Smart Grids, którego PGE Dystrybucja jest członkiem od grudnia 2017 roku. Na spotkaniu Walne Zgromadzenie zaakceptowało reelekcję Prezesa Wojciecha Lutka, jako przedstawiciela PGE Dystrybucja w Zarządzie EDSO.

  Więcej
 • Konsultacje dokumentu „Projekt wymagań technicznych dla statycznych bezpośrednich liczników energii elektrycznej”

  03.07.2018

  Informujemy, że w ramach PTPiREE opracowany został projekt wymagań technicznych dla statycznych bezpośrednich liczników energii elektrycznej stosowanych w szczególności u odbiorców energii elektrycznej z grupy taryfowej C1x.

  Więcej