O Oddziale

Działa na obszarze 1 523 km2 na terenie aglomeracji łódzkiej (Łódź, Pabianice, Zgierz).Od czerwca 2012 roku w Spółce realizowany jest Projekt „Połączenia Oddziału Łódź-Miastoi Oddziału Łódź-Teren", którego celem jest utworzenie jednego Oddziału zajmującego się dostawą energii elektrycznej dla odbiorców.
Długość linii energetycznych: 15 414 km
Ilość stacji transformatorowych: 3 634 szt.
Liczba odbiorców: ok. 526 tys.