O Oddziale

Działa na obszarze 15 098 km2 w województwie łódzkim (bez miasta Łodzi) oraz w części województw: mazowieckiego i świętokrzyskiego. Od czerwca 2012 roku w Spółce realizowany jest Projekt „Połączenia Oddziału Łódź-Miasto i Oddziału Łódź-Teren", którego celem jest utworzenie jednego Oddziału zajmującego się dostawą energii elektrycznej dla odbiorców.
Długość linii energetycznych: 43 920 km
Ilość stacji transformatorowych: 11 793 szt.
Liczba odbiorców: ok. 628 tys.

 

Informacje o przyłączeniach - sieci średniego i wysokiego napięcia* (42) 675 22 23
(42) 675 24 15
Zgłaszanie awarii i uszkodzeń sieci 991
Zmiana sprzedawcy (42) 675 23 52
(42) 675 22 78
(42) 675 24 59

*Przyłączenia do sieci niskiego napięcia obsługiwane są w Rejonach Energetycznych