O Oddziale

Działa na obszarze 12 144 km2 w województwie lubelskim.
Długość linii energetycznych: 41 195 km
Ilość stacji transformatorowych: 9 930 szt.
Liczba odbiorców: ok. 560 tys.

 

Informacje o przyłączeniach - sieci średniego i wysokiego napięcia* (81) 445 16 92
(81) 445 15 32
Zgłaszanie awarii i uszkodzeń sieci 991
Zmiana sprzedawcy (81) 445 17 57
zmiana.sprzedawcy.ol@pgedystrybucja.pl
Bezpłatna linia do zgłaszania nielegalnego poboru energii elektrycznej 0 800 11 44 74

*Przyłączenia do sieci niskiego napięcia obsługiwane są w Rejonach Energetycznych