Kontakt

Napisz do nas

 

Informacje o przyłączeniach (81) 445 11 26
(81) 445 11 71
Zgłaszanie awarii i uszkodzeń sieci 991
Obsługa liczników (81) 445 11 66
(81) 445 17 25
(81) 445 17 26
Obsługiwane gminy Głusk, Jastków, Konopnica, Lublin, Niemce, Wólka Lubelska