O Oddziale

Obsługuje obszar 16 382 km2 w woj. podkarpackim oraz częściach województw: świętokrzyskiego, lubelskiego i małopolskiego.
Długość linii energetycznych: ok. 39 600 km
Liczba stacji transformatorowych: 11 425 szt.
Liczba odbiorców: ponad 700 tys. 

 

Informacje o przyłączeniach - sieci średniego i wysokiego napięcia* (17) 749 73 10
Zgłaszanie awarii i uszkodzeń sieci 991
Zmiana sprzedawcy (17) 749 76 33
(17) 749 76 35

*Przyłączenia do sieci niskiego napięcia obsługiwane są w Rejonach Energetycznych.