O Oddziale

Prowadzi działalność na 15 283 km2 w województwach: lubelskim i podkarpackim.
Długość linii energetycznych: 37 333 km
Liczba stacji transformatorowych: 8 954 szt.
Liczba odbiorców: ok. 434 tys.

 

Informacje o przyłączeniach - sieci średniego i wysokiego napięcia* (84) 677 43 60
Zgłaszanie awarii i uszkodzeń sieci 991
Zmiana sprzedawcy (84) 677 44 60

*Przyłączenia do sieci niskiego napięcia obsługiwane są w Rejonach Energetycznych.