Aktualne postępowania

Sprzedaż Brzeziny, ul. Północna 2A

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, adres: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 9462593855, REGON: 060552840, kapitał zakładowy: 9 730 742 890,00 zł w całości opłacony, w imieniu którego działa:

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Łódź – Miasto z siedzibą w Łodzi, adres: Łódź 90 021 ul. Tuwima 58

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w m. Brzeziny, ul. Północna 2A.

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o sprzedaży

Regulamin sprzedaży

Formularz oferty

Zdjęcia

Postępowania rozstrzygnięte