Szanowny Kliencie! Od kilku dni do PGE Dystrybucja S.A. zgłaszają się zaniepokojeni Klienci z informacją, że osoby podające się za pracowników zakładu energetycznego czy elektrowni odwiedzają ich w domach i nakłaniają do podpisania nowej umowy na sprzedaż prądu.

Informujemy, że PGE Dystrybucja S.A. nie prowadzi żadnych działań polegających na składaniu wizyt domowych w celu podpisania lub zmiany umowy związanej ze sprzedażą energii elektrycznej, a przedstawiciele PGE Dystrybucja S.A. nie składają ofert handlowych w domach Klientów.

Zaznaczamy, że do domów naszych Klientów przychodzą tylko pracownicy techniczni PGE Dystrybucja S.A. (m.in. w celu dokonania odczytu wskazań licznika energii). Każdy z nich posiada imienny identyfikator.

Ostrzegamy przed nieuczciwymi akwizytorami, przekazywaniem danych osobowych obcym osobom oraz podpisywaniem umów i innych dokumentów bez zapoznania się z ich treścią.

pgedystrybucja_oSpolce_site