• PGE Dystrybucja: w stronę czystej energii na Lubelszczyźnie

  19.04.2018

  13 marca 2018 r. lubelski Oddział PGE Dystrybucja zawarł umowę na realizację inwestycji polegającej na przebudowie linii 110 kV relacji Poniatowa – Nałęczów. Celem projektu jest zwiększenie potencjału przyłączania źródeł energii odnawialnej do sieci elektroenergetycznej. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

 • Grupa PGE posadzi 100 tys. drzew w ramach akcji „Lasy pełne energii”

  13.04.2018

  Grupa PGE rozpoczyna kolejną edycję akcji „Lasy pełne energii”. Jest to autorska ekologiczna inicjatywa spółki PGE Dystrybucja, realizowana od blisko 15 lat i rozwijana przez pracowników pozostałych spółek Grupy PGE. Tylko w ostatnich czterech latach pracownicy Grupy PGE we współpracy z Regionalnymi Dyrekcjami Lasów Państwowych, szkołami oraz lokalnymi społecznościami, w całym kraju posadzili prawie 300 tys. młodych drzew.

 • Komunikat w zakresie Rynku Mocy dotyczący OSDn

  22.03.2018

  Przypominamy, że na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (dalej: ustawa), operator systemu dystrybucyjnego (dalej: OSD) zobowiązany jest do współpracy z operatorem systemu przesyłowego (dalej: OSP) w procesie certyfikacji, w  sposób i w terminach określonych w regulaminie rynku mocy

 • Rynek mocy - obowiązek certyfikacji dla wytwórców

  20.03.2018

  Przyjęta 8 grudnia 2017 r. ustawa o rynku mocy nakłada na właścicieli jednostek fizycznych wytwórczych o mocy osiągalnej brutto wynoszącej co najmniej 2 MW, mogących wprowadzać energię do sieci, obowiązek corocznego przystąpienia do certyfikacji ogólnej

 • PGE Dystrybucja wdraża program wsparcia kształcenia zawodowego

  16.03.2018

  Podpisane podczas lubelskich Targów Edukacyjnych listy intencyjne pomiędzy PGE Dystrybucja a szkołami zawodowymi w województwie: lubelskim, łódzkim, mazowieckim, podkarpackim i świętokrzyskim otwierają możliwości wspólnego działania na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego i zachęcania młodzieży do wyboru zawodów związanych z branżą energetyczną.