To inwestycja odtworzeniowa mająca na celu wymianę dotychczasowych urządzeń stacyjnych, pochodzących z końca lat 70-tych na nowoczesne i tańsze w eksploatacji. Stacja została wprowadzona do ruchu w pierwszym kwartale 2015r - podaje spółka. Zakres robót obejmował m.in.: demontaż istniejącej rozdzielni 15kV, budowę nowego budynku rozdzielni 15kV, wykonanie powiązań obwodów wtórnych, montaż nowoczesnej rozdzielni 42 polowej okapturzonej w izolacji powietrznej. Rozdzielnica 15 kV wykonana została jako dwusekcyjna, jednosystemowa, czteroprzedziałowa, dostosowana do pracy z transformatorami 110/15 kV o docelowej mocy 25 MVA. Budynek nowej rozdzielni podniesiony został o ok. 1,5 m powyżej dotychczasowego poziomu. Dzięki temu urządzenia stacyjne zabezpieczone zostały przed ewentualnymi podtopieniami. Wartość inwestycji to ponad 6 mln zł.

pgedystrybucja_oSpolce_site