PGE Dystrybucja konsekwentnie poprawia wyniki finansowe przy jednoczesnym wzroście inwestycji zapewniających bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej. Nie było zaskoczeniem, że w plebiscycie stu największych firm Lubelszczyzny pierwszą pozycję obroniła nasza Spółka.

pgedystrybucja_oSpolce_site