Projekt połączenia łódzkich Oddziałów ma na celu stworzenie w Łodzi jednego, silnego podmiotu gospodarczego, który w sposób ujednolicony będzie realizował zadania Operatora Systemu Dystrybucyjnego na terenie Łodzi, województwa łódzkiego i województw ościennych. Dodatkowym efektem konsolidacji będzie wzrost jakości świadczonych usług oraz usprawnienie procesu obsługi Klienta.

Jednocześnie informujemy, że zagrożenie życia oraz awarie energetyczne należy zgłaszać bezpośrednio pod numer alarmowy 991.

pgedystrybucja_oSpolce_site