Projekt połączenia łódzkich Oddziałów ma na celu stworzenie w Łodzi jednego, silnego podmiotu gospodarczego, który w sposób ujednolicony będzie realizował zadania Operatora Systemu Dystrybucyjnego na terenie Łodzi, województwa łódzkiego i województw ościennych. Dodatkowym efektem konsolidacji będzie wzrost jakości świadczonych usług oraz usprawnienie procesu obsługi Klienta.

Jednocześnie informujemy, że zagrożenie życia oraz awarie energetyczne należy zgłaszać bezpośrednio pod numer alarmowy 991.