Z uwagi na zakres prac, dostawy energii elektrycznej zostaną wznowione dziś w godzinach wieczornych.