Osoba redagująca Biuletyn Informacji PublicznejPGE Dystrybucja S.A.:

Dariusz Bigelmajer

Osoby wprowadzające do Biuletynu Informacji Publicznej:

Andrzej Murawski

pgedystrybucja_bip_site