Wspólne zakupy przyniosły duże oszczędności w PGE Dystrybucja S.A.

Ponad 50 mln zł zaoszczędziła PGE Dystrybucja w 2012 roku w wyniku przeprowadzenia wspólnych postępowań zakupowych. Centralizacja zakupów to jeden z programów redukcji kosztów funkcjonowania spółki.

Jak podaje spółka w zamówieniach wspólnych liniowych największe oszczędności uzyskano w zamówieniach na dostawę liczników, transformatorów, kabli i przewodów oraz w usługach ochrony i mienia, łączności stacjonarnej i dzierżawy łączy. Stosując wspólne zamówienia liniowe PGE Dystrybucja na koniec 2012 roku uzyskała ponad 24 proc. oszczędności w zakupach w stosunku do wartości szacunkowych. Spółka informuje, że obecnie w obszarze zakupów kładzie nacisk na standaryzację zakupów, dotyczy to przede wszystkim dostaw i usług. Standaryzacja to uwspólnienie podobnego zamówienia dla wszystkich oddziałów oraz określenie jego najlepszych parametrów, a następnie realizacja zakupu dla całej spółki. Efektem przeprowadzonych prac w obszarze zakupów w latach 2011-2012 jest zestandaryzowanie przedmiotu zamówień, które w dużej mierze przyczyniło się do uzyskanych oszczędności. Spółka podkreśla, że sprawną organizację postępowań zakupowych zapewniły centra kompetencyjne usytuowane w oddziałach koncernu, obsługujące poszczególne kategorie zakupowe. Ich pracę koordynuje Departament Zakupów w centrali Spółki. Wg operatora wpływ na ograniczenie kosztów funkcjonowania spółki ma również stosowanie w postępowaniach elektronicznych aukcji zakupowych. Spółka zwraca uwagę, że zasadniczą cechą aukcji elektronicznej jest rywalizacja pomiędzy dostawcami, co prowadzi do obniżenia cen oferowanych dostaw oraz usług i w efekcie umożliwia dokonywanie oszczędności. Efektem z aukcji są różnice w wielkościach pomiędzy sumą cen najkorzystniejszych ofert po przeprowadzeniu aukcji, a ich cenami z ofert „papierowych”, które tylko w postępowaniach wspólnych wyniosły w 2012 roku 18 mln zł. Spółka informuje, że aukcja jest jednym z podstawowych instrumentów generowania oszczędności. Zgodnie z planem operator będzie stosował aukcje elektroniczne we wszystkich postępowaniach przetargowych bez względu na rodzaj zamówienia.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site