Komunikat PGE Dystrybucja S.A. z dnia 24.10.2018 r.dotyczący Karty Aktualizacji Nr B/4/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Informujemy, iż zgodnie z komunikatem z dnia 08.10.2018 r. o rozpoczęciu procesu konsultacji, PGE Dystrybucja S.A. zakończyła w dniu 23.10.2018 r. konsultacje Karty Aktualizacji Nr B/4/2018 IRiESD.

W ramach przeprowadzonego procesu konsultacji nie zgłoszono uwag do przedstawionego projektu Karty Aktualizacji IRiESD, który wraz z niniejszym komunikatem został zamieszczony na stronie internetowej PGE Dystrybucja S.A. pod adresem www.pgedystrybucja.pl

W związku z zakończeniem procesu konsultacji, PGE Dystrybucja S.A. przedłożyła Prezesowi URE do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji Nr B/4/2018.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site