Komunikat dot. powołania Rady Nadzorczej i Zarządu PGE Dystrybucja S.A.

W dniu 6 marca 2024 r., oświadczeniem Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., została powołana na VI wspólną kadencję Rada Nadzorcza PGE Dystrybucja S.A. w składzie:

  1. Pan Grzegorz Koksanowicz - Przewodniczący RN
  2. Pan Zbigniew Pastuszak
  3. Pani Kamila Radomska-Piętka
  4. Pan Mariusz Gwozda
  5. Pan Przemysław Pąśko.

Rada Nadzorcza jednocześnie podjęła decyzję o czasowym oddelegowaniu do wykonywania funkcji członków zarządu PGE Dystrybucja S.A. od 7 marca 2024 r. Pana Zbigniewa Pastuszaka – na stanowisko prezesa zarządu oraz Panią Kamilę Radomską-Piętkę – na stanowisko wiceprezesa zarządu.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site