PGE Dystrybucja Głównym Parterem Targów Energetycznych ENERGETICS w Lublinie

Rozpoczęło się jedno z największych spotkań przedstawicieli branży energetycznej w Polsce – Targi ENERGETICS w Lublinie. Jest to wyjątkowa okazja m.in. do poznania nowoczesnych rozwiązań stosowanych w przemyśle energetycznym na całym świecie.

Wymiana doświadczeń, możliwość zaprezentowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz bezpośredni kontakt z wykonawcami – to idea, która przyświecała organizatorom tegorocznych Targów ENERGETICS. PGE Dystrybucja, jako największy Operator Systemu Dystrybucyjnego w kraju, została Głównym Partnerem tego wydarzenia.

 

targi-energetics-1.jpg

Efektywna dystrybucja energii elektrycznej i kompleksowe dostosowanie się do zmieniających się potrzeb Klientów stanowią priorytet dla spółki. Dla zapewnienia ciągłości i bezpieczeństwa dostaw prądu dla swoich Odbiorców, PGE Dystrybucja stale inwestuje strukturę elektroenergetyczną. Przed spółką stoją liczne wyzwania – przekształcenie swoich sieci napowietrznych w podziemnie skablowane  czy instalacja liczników i układów pomiarowych zdalnego odczytu, przebudowa infrastruktury tak, by możliwe było przyłączenie jak największej liczby prosumentów wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE).

Plany na rozwój Spółki wymagają jednak odpowiedniego przygotowania – konieczne jest pozyskiwanie rzetelnych i solidnych wykonawców, którzy wraz z PGE Dystrybucja będą kształtować nowe oblicze polskiej energetyki.

 

targi-energetics-2.jpg

Lubelskie Targi ENERGETICS stanowią doskonałą okazję do nawiązania współpracy. Specjalna „Strefa PGE Dystrybucja dla Wykonawców” to miejsce spotkań obecnych i potencjalnych partnerów biznesowych spółki. Przedstawiciele PGE Dystrybucja w bezpośrednich rozmowach prezentują procedury spółki oraz objaśniają planowane inwestycje. Wszystko po to, by warunki współpracy już od chwili pierwszego kontaktu były klarowne i zrozumiałe.

- Dla PGE Dystrybucja Targi są przede wszystkim okazją do spotkań biznesowych, pozyskania nowych partnerów oraz wymiany dobrych praktyk, doświadczeń i wiedzy – powiedział prezes zarządu PGE Dystrybucja, Jarosław Kwasek. - W „Strefie PGE Dystrybucja dla Wykonawców” każdego dnia specjaliści odpowiedzialni za obszar inwestycji w siedmiu oddziałach spółki będą udzielali odpowiedzi na wszelkie pytania. W czasie tych trzech dni zaprezentujemy nasz potencjał oraz przedstawimy kluczowe programy inwestycyjne na przyszłe lata – dodaje.

Targom ENERGETICS towarzyszy „Forum Dystrybutorów Energii”, którego organizatorem jest Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej wraz z PGE Dystrybucja. W panelu dyskusyjnym prezesi operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) oraz zaproszeni przez organizatorów eksperci poruszyli zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa dostaw energii na terenach przygranicznych, magazynowania energii, kierunków zmian w Prawie energetycznym czy współpracy z OSD podmiotów zbiorowych typu klastry energii i spółdzielnie energetyczne.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site