Zakończenie procesu konsultacji Karty Aktualizacji Nr B/1/2023 IRiESD

Informujemy, iż zgodnie z komunikatem z dnia 01.02.2023r. o rozpoczęciu procesu konsultacji, PGE Dystrybucja S.A. zakończyła w dniu 28.02.2023r. proces konsultacji Karty Aktualizacji Nr B/1/2023 IRiESD.

Karta Aktualizacji Nr B/1/2023 IRiESD oraz raport z konsultacji z użytkownikami systemu zostały zamieszczone wraz z niniejszym komunikatem na stronie internetowej PGE Dystrybucja S.A. pod adresem www.pgedystrybucja.pl.

W związku z zakończeniem procesu konsultacji, PGE Dystrybucja S.A. przedłożyła Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji Nr B/1/2023 z raportem z procesu konsultacji.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site