Zakończenie procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji nr B/1/2021 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.

Informujemy, iż zgodnie z komunikatem z dnia 08.01.2021r. o rozpoczęciu procesu konsultacji, PGE Dystrybucja S.A. zakończyła w dniu 22.01.2021r. proces konsultacji Karty Aktualizacji Nr B/1/2021 IRiESD bez wpływu uwag.

Karta Aktualizacji Nr B/1/2021 IRiESD została zamieszczona wraz z niniejszym komunikatem na stronie internetowej PGE Dystrybucja S.A. pod adresem www.pgedystrybucja.pl.

W związku z zakończeniem procesu konsultacji, PGE Dystrybucja S.A. przedłożyła Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji Nr B/1/2021.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site